Handelsbetingelser

Definitioner
Aftalens parter; 'Køber' anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til www.shop.manfred.dk og dermed også Vinikultur afgiver et tilbud om køb og eventuel levering af bestemte varer. 'Vinikultur' anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om hjemmeside www.shop.manfreds.dk hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation
På www.shop.manfreds.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til online butikken via mail julie@manfreds.dk

Priser
Alle priser er dagspriser og er kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling
Præsentation af varer sammen med en pris på www.shop.manfred.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra www.shop.manfred.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Vinikultur om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Vinikultur er først indgået, når Vinikultur ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling
På www.shop.manfreds.dk kan betales med følgende kreditkort: Dankort, Visa Card, Visa electron, Mastercard, American Express, JCB og Diners Club International.

De kontooplysninger Køber indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen anden part, der har adgang til Købers personlige oplysninger eller som kan arkivere disse. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto, så snart varen afgår fra Vinikultur.

Risiko for hændelig undergang eller forringelse
Først på tidspunktet, hvor bestilte varer er i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber. 

Reklamation
Vinikultur yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Fakturaen skal fremvises til Vinikultur i forbindelse med anvendelse af reklamationsretten.
Eventuel reklamation over mangler eller fejl på leverede produkter skal efter Køber har opdaget manglen ske til Vinikultur inden for rimelig tid (14 dage). Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Køber bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti
Vinikultur har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for Vinikultur kontrol. Hvirvel Vin
kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Vinikultur.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Vinikulturs kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, force majeure eller lignende.
Vinikultur afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder overfor Køber.

Fortrydelsesret
Der er ikke fortrydelsesret på vin eller gavekort til restaurant relæ eller gavekort til Manfreds & Vin.
Meddeler Køber Vinikultur, at Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Vinikultur det modtagne beløb, også forsendelsesomkostningerne. 
Der er ikke fortrydelsesret på køb af vin og gavekort til restauranterne Relæ og Manfreds & Vin.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakkedistributører. Da ved brug af Post Danmark gør det muligt at spore varen, i tilfælde af bortkommelse under returforsendelse. Køber skal sende varen retur i forsvarligt emballage - sammen med en kopi af fakturaen og et skriv med en information om varen skal returneres og beløbet for varen også skal returneres. Vinikultur anbefaler at køber sender varen retur som forsikret pakke hos Post DanmarkDisse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Der er ikke fortrydelsesret på vin eller gavekort til restaurant relæ eller gavekort til Manfreds & Vin.

Forbehold for ændringer
Vinikultur forbeholder sig ret til at ændre og opdatere regler og betingelser, gældende for denne www.shop.manfreds.dk. Det er derfor vigtigt, at Køber løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.

Leveringstider
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare, er forventet leveringstid indenfor 5 arbejdsdage.

Misbrug
Misbrug af www.shop.manfreds.dk medfører politianmeldelse.

Links
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet


Klik her for vores mobilside